Når språket for TV-ens skjermvisning endres, blir mottakerens visningsspråk på skjermen endret samtidig.

  • Trykk AMP MENU, og merk deretter av for [<HDMI>] – [CTRL HDMI] på skjermpanelet. Hvis [CTRL HDMI] er satt til [CTRL ON], kan visningsspråket på mottakerens skjerm endres samtidig når du endrer språket for visning på TV-skjermen. Velg språket for mottakeren igjen for å gå tilbake til forrige innstilling.