[READING] vises lenge, eller det tar lang tid før avspillingen starter.

 • Leseprosessen kan ta lang tid i disse tilfellene:
  • Det er mange mapper eller filer på USB-enheten.
  • Filstrukturen er svært komplisert.
  • Minnekapasiteten er svært stor.
  • Det interne minnet er fragmentert.
  Vi anbefaler derfor at du følger disse retningslinjene:
  • Mappebaner: lengdebegrensning på opptil 128 tegn
  • Totalt antall filer per mappe: 150 eller færre.