Velge Auto Calibration-type (CAL TYPE)

Du kan velge en kalibreringstype etter at du har utført Auto Calibration og lagret innstillingene.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<AUTO CAL>] – [CAL TYPE] på skjermpanelet.
 3. Velg ønsket innstilling.
  • FULL FLAT: Foretar målingen av frekvensen fra hver høyttaler "flat".
  • ENGINEER: Innstiller standard Sony-frekvenskarakteristikk for lytterom.
  • FRONT REF: Justerer karakteristikken for alle høyttalerne slik at de passer til karakteristikken til fronthøyttaleren.
  • OFF

Merk

 • Denne funksjonen fungerer ikke i følgende tilfeller:
  • [DIRECT] er valgt, og en analog inngang er valgt.
  • Hodetelefoner er tilkoblet.
 • Mottakeren kan spille av signaler i en lavere samplingsfrekvens enn den faktiske samplingsfrekvensen i inngangssignalene, alt etter lydformatet.