Sette batteriene inn fjernkontrollen

Sett inn to R03-batterier (AAA) (medfølger) i fjernkontrollen. Pass på at endene med + og – er i riktig posisjon når du setter inn batterier.

Merk

  • Ikke oppbevar fjernkontrollen på et svært varmt eller fuktig sted.
  • Ikke bland nye og gamle batterier.
  • Ikke bland manganbatterier med andre typer batterier.
  • Ikke utsett fjernkontrollsensoren for direkte sollys eller lysinstallasjoner. Dette kan føre til funksjonsfeil.
  • Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen i løpet av et lengre tidsrom, tar du ut batteriene for å unngå mulig skade på grunn av batterilekkasje og korrosjon.
  • Når mottakeren ikke lenger reagerer på fjernkontrollen, må du bytte ut begge batteriene med nye batterier.