Lydfiler kan ikke spilles av.

  • MP3-filer i formatet MP3 PRO kan ikke spilles av.
  • Lydfilen er en flerspors lydfil.
  • Enkelte AAC-filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte.
  • WMA-filer i formatene Windows Media Audio Lossless og Professional kan ikke spilles av.
  • Det er ikke støtte for USB-enheter som er formatert med andre filsystemer enn FAT16, FAT32 eller NTFS (*).
  • Filer ned til åttende mappenivå kan spilles av (inkludert rotmappen).
  • Mappebaner til filen er lengre enn 128 tegn.
  • Det er flere enn 150 filer.
  • Hvis du bruker en partisjonert USB-enhet, kan du bare spille av lydfiler på den første partisjonen.
  • Filer som er krypterte eller passordbeskyttede osv., kan ikke spilles av.

* Mottakeren støtter FAT16, FAT32 eller NTFS, men enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse FAT-systemene.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter produsenten.