Fjernkontroll (øvre del)

Bruk den medfølgende fjernkontrollen til å betjene denne mottakeren.

 1. (på/av)
  Brukes til å slå på mottakeren eller sette den i standbymodus.

  Spare strøm i standbymodus

  Spar strøm ved å sette:
  • [CTRL HDMI] til [CTRL OFF] i menyen [<HDMI>].
  • [STBY THRU] til [OFF] i menyen [<HDMI>].
  • [BT STBY] til [STBY OFF] i menyen [<BT>].
 2. Inngangsknapper
  Velg enheten du vil bruke.
  Når du trykker på en av inngangsknappene, slås mottakeren på. Inngangsknappene er tilordnet på forhånd til å kontrollere Sony-enheter automatisk når du velger dem.
 3. PURE DIRECT
  Aktiverer Pure Direct-funksjonen som du kan bruke til å få hi-fi-lyd fra alle innganger.
 4. NIGHT MODE
  Aktiverer Night Mode-funksjonen som gjør det mulig å få kinolyd ved lave volumnivåer.
 5. SLEEP
  Angir at mottakeren skal slås av automatisk etter at det har gått en viss tid.
 6. FRONT SURROUND
  Aktiverer Front Surround-funksjonen som du kan bruke til å få kinolignende omgivelseslyd med bare to fronthøyttalerne.
 7. 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
  Velg et lydfelt.

Merk

 • Forklaringene ovenfor er ment som eksempler.
 • Avhengig av modellen til den tilkoblede enheten kan det hende at enkelte funksjoner som er beskrevet i denne delen, ikke fungerer med den medfølgende fjernkontrollen.