Koble til en TV

Koble et TV-apparat til HDMI TV OUT- eller MONITOR OUT-kontakten. Du kan betjene denne mottakeren med menyen på TV-skjermen når du kobler TV-apparatet til HDMI TV OUT-kontakten.

Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.

Koble til en TV inkompatibel med ARC-funksjonen (Audio Return Channel) via en HDMI®-tilkobling

Heltrukne linjer viser anbefalte tilkoblinger, og de stiplede linjene viser alternative tilkoblinger for lydsignaler. Det er ikke nødvendig å koble til alle kablene. HDMI®-tilkobling for lyd-/videosignaler kreves.

Optisk digital kabel (følger ikke med)

Lydkabel (følger ikke med)

HDMI®-kabel (følger ikke med)

Merk

  • Sony anbefaler at du bruker en godkjent HDMI®-kabel eller HDMI®-kabel produsert av Sony. Bruk en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet. Du må ha en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit, osv.

Koble til en TV kompatibel med ARC-funksjonen (Audio Return Channel) via en HDMI®-tilkobling

Med bare én HDMI®-kabeltilkobling kan du lytte til TV-lyd fra høyttalerne som er koblet til mottakeren, mens mottakeren sender lyd og video til TV-apparatet.

HDMI®-kabel (følger ikke med)

Merk

  • Sony anbefaler at du bruker en godkjent HDMI®-kabel eller HDMI®-kabel produsert av Sony. Bruk en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet. Du må ha en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit, osv.
  • For denne tilkoblingen må du slå på funksjonen Control for HDMI. Trykk AMP MENU, og still deretter [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL ON] på skjermpanelet.

Tips

  • Hvis HDMI®-kontakten på TV-en (merket ARC) allerede er koblet til en annen enhet, kobler du fra den enheten og kobler til mottakeren.

Koble til en TV uten HDMI®-kontakter

Heltrukne linjer viser anbefalte tilkoblinger, og de stiplede linjene viser alternative tilkoblinger for lydsignaler. Det er ikke nødvendig å koble til alle kablene. Tilkoblinger for videosignaler kreves.

Videokabel (følger ikke med)

Lydkabel (følger ikke med)

Optisk digital kabel (følger ikke med)

Merk

  • Koble en TV-skjerm eller projektor til HDMI TV OUT- eller MONITOR OUT-kontakten på mottakeren.
  • Avhengig av statusen til tilkoblingen mellom TV-en og antennen kan bildet på TV-skjermen forvrenges. Hvis dette skjer, plasserer du antennen lenger unna mottakeren.

Tips

  • Når du kobler en TV til mottakeren via TV IN-kontaktene på mottakeren, setter du lydutgangskontakten på TV-en til Fixed hvis den kan veksles mellom Fixed og Variable.