Stille inn mottakeren ved hjelp av Easy Setup

Når du slår på mottakeren for første gang eller etter at mottakeren er initialisert, vises skjermbildet Easy Setup på TV-skjermen. Du kan stille inn følgende innstillinger for mottakeren ved å følge instruksjonene på skjermbildet Easy Setup.

  • Språk

    Velg språket for meldinger på skjermen.

  • Surround Back Speakers Assign

    Du kan angi tilordningen for terminalene SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.

  • Auto Calibration

    Auto Calibration-funksjonen kontroller og måler høyttalerne og miljøet for å justere diverse innstillinger for optimal lyttetilstand.

Merk

  • Bytt inngangen på TV-en til inngangen der mottakeren er tilkoblet, for å bruke denne funksjonen.

Hvis skjermbildet Easy Setup ikke vises, eller du vil vise skjermbildet Easy Setup manuelt, kan du gjøre dette ved å trykke HOME for å vise startmenyen og deretter velge [Easy Setup].