Betjene mottakeren med menyen på skjermpanelet

Du kan bruke denne mottakeren via skjermpanelet selv om TV-en ikke er koblet til mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
    Menyen vises på skjermpanelet på mottakeren.
  2. Trykk / flere ganger for å velge ønsket meny, og trykk deretter .
  3. Trykk / flere ganger for å velge parameteren du vil justere, og trykk deretter .
  4. Trykk / flere ganger for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter .

Gå tilbake til forrige skjermbilde

Trykk eller BACK.

Avslutte menyen

Trykk AMP MENU.

Merk

  • Enkelte parametere og innstillinger kan se nedtonet ut på skjermpanelet. Det betyr at de enten er utilgjengelige eller faste og kan ikke endres.