4K-innhold vises ikke på TV-skjermen.

  • Det kan hende at 4K-innhold ikke vises, men dette avhenger av TV-en eller videoenheten du har. Kontroller videofunksjonen og innstillingene på TV-en og videoenheten.
  • Bruk en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet.
  • Når du bruker videoformater som krever høy båndbredde, for eksempel 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit, anbefaler vi at du bruker en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet.
  • Hvis TV-en har en lignende meny for videoformat om krever høy båndbredde, kontrollerer du innstillingen på TV-menyen når du stiller [SIGNAL FMT.] til [ENHANCED] på denne mottakeren. Les bruksanvisningen for TV-en hvis du vil ha mer informasjon om innstilling av TV-menyen.
  • Sørg for at mottakeren er koblet til en HDMI®-inngang på en TV eller videoenhet som støtter 4K. Du må koble en HDMI®-kabel til en HDMI®-kontakt som støtter HDCP 2.2 når du bruker en avspillingsenhet for videoinnhold i 4K-oppløsning osv.