Bildet vises ikke på TV-skjermen når mottakeren ikke er slått på.

  • Trykk AMP MENU, og sett deretter [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL ON]. Sett deretter [<HDMI>] – [STBY THRU] til [AUTO] eller [ON] på skjermpanelet.
  • Slå på mottakeren, og velg deretter inngangen som enheten det spilles av fra, er tilkoblet.
  • Hvis den er koblet til andre enheter enn Sony-produserte enheter som støtter Control for HDMI®-funksjonen, trykk er du på AMP MENU, og setter deretter [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL ON] på skjermpanelet.