Justere volumet automatisk (AUTO VOL)

Denne mottakeren kan justere volumet automatisk alt etter inngangssignalet eller innholdet fra en tilkoblet enhet.
Denne funksjonen er nyttig, for eksempel når lyden i reklamer er høyere enn lyden i et TV-program.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<AUDIO>] – [AUTO VOL] på skjermpanelet.
  3. Still til [A. VOL ON] eller [A. VOL OFF].

Merk

  • Husk å skru ned volumet før du slår denne funksjonen på eller av.
  • Det er mulig at AUTO VOL-funksjonen ikke fungerer, avhengig av lydformatet.
  • Denne funksjonen fungerer ikke når [DIRECT] er valgt og en analog inngang er valgt.