1. Om Auto Calibration

Med Auto Calibration kan du utføre automatisk kalibrering som vist nedenfor.

  • Kontroller forbindelsen mellom hver høyttaler og mottakeren.
  • Juster høyttalernivået.
  • Mål avstanden fra hver høyttaler til din sitteposisjon. (*)
  • Mål høyttalerstørrelsen. (*)
  • Mål frekvenskarakteristikken (EQ). (*)

* Måleresultatet brukes ikke når [DIRECT] brukes og analoge inngangssignaler er valgt.

Merk

  • D.C.A.C. er designet for å oppnå riktig lydbalanse i ditt rom. Du kan imidlertid endre høyttalernivåene manuelt etter eget ønske ved hjelp av [<LEVEL>] – [TEST TONE] i [Speaker Settings]-menyen.