Bytte mellom digital og analog lyd (INPUT MODE)

Når du kobler enheter både til digitale og analoge lydinngangskontakter på mottakeren, kan du rette lydinngangsmodusen for én av enhetene, eller bytte fra den ene til den andre, avhengig av hvilken type materiale du har tenkt å se.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk inngangsknappene for å velge inngangen.
 2. Trykk AMP MENU.
 3. Velg [<INPUT>] – [INPUT MODE] på skjermpanelet.
 4. Velg ønsket innstilling.
  • AUTO: Prioriterer digitale lydsignaler. Hvis det er mer enn én digital tilkobling, prioriteres HDMI®-lydsignaler. Hvis det ikke finnes noen digitale lydsignaler, velges analoge lydsignaler. Når TV-inngangen er valgt, prioriteres lydretursignaler (ARC). Hvis TV-apparatet ikke er kompatibelt med ARC-funksjonen, velges de digitale optiske lydsignalene.
  • OPT: Angir inngangen for de digitale lydsignalene til OPTICAL IN-kontakten.
  • COAX: Angir inngangen for de digitale lydsignalene til COAXIAL IN-kontakten.
  • ANALOG: Angir inngangen for analoge lydsignaler til AUDIO IN (L/R)-kontaktene.

Merk

 • Alt etter inngangen kan det hende at [INPUT MODE] vises nedtonet på skjermpanelet, og at andre moduser ikke kan velges.

Tips

 • Du kan også bruke INPUT SELECTOR på mottakeren til å velge inngangen i trinn 1.