Koble til 5.1-kanals høyttalersystem

Koble til hver høyttaler som illustrert nedenfor.

Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler høyttalerkabler til mottakeren, kan du se Koble til høyttalerkabler.

Monolydkabel (følger ikke med)

Høyttalerkabel (følger ikke med)

Etter at du har satt opp tilkoblingene, setter du [Speaker Setting] – [Surround Back Speakers Assign] til [None Speaker] i startmenyen.

Tips

  • Du kan også stille inn tilordning for surround-bakhøyttalerterminaler på skjermpanelet. Sett [SB ASSIGN] til [OFF] i menyen [<SPEAKER>].
  • Du kan bare angi [SB ASSIGN] hvis høyttalermønsteret er satt til en innstilling som ikke har bakhøyttaler og øvre fronthøyttalere med omgivelseslyd.