Bruk denne hjelpeveiledningen hvis du har spørsmål om hvordan du bruker mottakeren.