Merknader om USB-enheter

 • Ikke fjern en USB-enhet når den er i bruk. For å unngå skade på data og USB-enheten må du slå av mottakeren når du kobler til eller fjerner en USB-enhet.
 • Ikke koble en USB-enhet til mottakeren via en USB-hub.
 • Når en USB-enhet er tilkoblet, vises [READING].
 • Det kan ta omtrent 10 sekunder før [READING] vises, avhengig av USB-enhetstypen som er tilkoblet.
 • Når en USB-enhet er tilkoblet, leser mottakeren alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på USB-enheten, kan det ta lang til å fullføre lesingen av USB-enheten.
 • Mottakeren kan gjenkjenne følgende filer eller mapper på USB-enheter:
  • mappebaner på opptil 128 tegn
  • 200 mapper (inkludert rotmappen)
  • 150 lydfiler i hver mappe
  Det maksimale antallet lydfiler og -mapper varierer avhengig av fil- og mappestrukturen. Ikke lagre andre filtyper eller unødvendige mapper på en USB-enhet.
 • Kompatibilitet med all kodings-/tekstredigeringsprogramvare, alle opptaksenheter og opptaksmedier kan ikke garanteres. Inkompatible USB-enheter kan produsere støy eller forstyrre lyden eller ikke spille av i det hele tatt.
 • Det kan ta litt tid å starte avspillingen når:
  • mappestrukturen er kompleks
  • minnekapasiteten er stor
 • Mottakeren støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene på en tilkoblet USB-enhet.
 • Avspillingsrekkefølgen på mottakeren kan være annerledes enn avspillingsrekkefølgen på den tilkoblede USB-enheten.
 • Hvis en USB-enhet som ikke har noen lydfiler, kobles til, vises [NO TRACK] på skjermpanelet.
 • Ved avspilling av svært lange spor kan enkelte handlinger forårsake avspillingsforsinkelser.