Indikatorer på skjermpanelet

 1. USB

  Lyser når en USB-enhet har blitt oppdaget.

 2. Inngangsindikatorer

  Lyser for å vise hvilken inngang som er valgt.

  ARC

  TV-inngangen er valgt, og ARC-signaler (Audio Return Channel) er oppdaget.

  OPT

  OPT Digitale signaler sendes via OPTICAL-kontakten.

  COAX

  Digitale signaler sendes via COAXIAL-kontakten.

  HDMI

  Digital signaler sendes inn via den valgte HDMI IN-kontakten.

 3. MEM

  Lyser når FM memory-funksjonen er aktivert.

 4. D.R.C.

  Lyser når komprimering av dynamisk rekkevidde er aktivert.

 5. TrueHD (*)

  Lyser når mottakeren koder signaler i Dolby TrueHD-format.

 6. PL

  Lyser når mottakeren utfører Dolby Pro Logic-behandling. Denne matriseteknologien for surrounddekoding kan forbedre inngangssignalene.

 7. EQ

  Lyser når equalizeren er aktivert.

 8. DTS-HD (*)

  Lyser når mottakeren koder lineære signaler i DTS-HD-format.

 9. ST

  Lyser når mottakeren stiller inn på en FM-stereokringkasting.

 10. D.C.A.C.

  Lyser når måleresultatene for Auto Calibration-funksjonen brukes.

 11. SLEEP

  Lyser når innsovningstimeren er aktivert.

 12. BT

  Lyser når en BLUETOOTH-enhet er koblet til. Blinker under gruppering og tilkobling.

 13. Indikator for høyttalersystem

* Ved avspilling av en Dolby Digital- eller DTS-plate må du kontrollere at du har fullført alle digitale tilkoblinger, og at [<INPUT>] – [INPUT MODE] ikke er satt til [ANALOG] på skjermpanelet.

Merk

 • Det kan hende at [PL] (6) ikke lyser, avhengig av innstillingen for høyttalermønster.