Mottakeren slås av når TV-en slås av.

  • Trykk AMP MENU, og merk deretter av for [<HDMI>] – [STBY LINK] på skjermpanelet. Når funksjonen er satt til [ON], slås mottakeren automatisk av sammenlåst med operasjonen for TV-strømtilgang av, uavhengig av mottakerens inngang.