Lytte til lydinnhold ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen (grupperingsoperasjonen)

Gruppering er en prosess der BLUETOOTH-enheter registreres med hverandre før tilkobling. Når grupperingsprosessen er fullført, trenger den ikke å utføres igjen.

 1. Plasser BLUETOOTH-enheten opptil 1 meter fra mottakeren.
 2. Trykk BLUETOOTH på fjernkontrollen for å velge BLUETOOTH-funksjonen.
 3. Trykk PAIRING for å aktivere grupperingsmodusen på mottakeren.

  [PAIRING] vises, og [BT] blinker raskt på skjermpanelet. Utfør trinn 4 innen fem minutter, hvis ikke avbrytes grupperingen. I så fall må du gjenta dette trinnet.

 4. Utfør gruppering på BLUETOOTH-enheten for å oppdage denne mottakeren.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten.
  En liste over oppdagede enheter kan vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten, alt etter typen BLUETOOTH-enhet. Denne mottakeren vises som [STR-DH770].

 5. Velg [STR-DH770] på skjermen på BLUETOOTH-enheten.

  Hvis [STR-DH770] ikke vises, må du gjenta denne prosessen fra trinn 1.

 6. Kontroller at tilkoblingen er fullført, og at [BT] vises på skjermpanelet.
 7. Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.
 8. Juster volumet.

  Juster volumet på BLUETOOTH-enheten først. Hvis volumnivået fremdeles er for lavt, justerer du volumnivået på mottakeren.

Avbryte grupperingsoperasjonen

Trykk og hold inne CONNECTIONPAIRING BLUETOOTH på mottakeren etter trinn 3.

Merk

 • Du kan også bruke INPUT SELECTOR på mottakeren til å velge BLUETOOTH-funksjonen i trinn 2.
 • Hvis BLUETOOTH-enheten ikke støtter AVRCP-profilen, kan du ikke spille av eller utføre andre operasjoner på mottakeren.
 • Hvis en tilgangskode er påkrevd på skjermen til BLUETOOTH-enheten i trinn 6, angir du [0000]. Tilgangskoden kan kalles "Tilgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller"Passord".
 • Du kan gruppere opptil ni BLUETOOTH-enheter. Hvis du grupperer en tiende BLUETOOTH-enhet, erstattes den eldste grupperte enheten med den nye.

Tips

 • Du kan også aktivere grupperingsmodus for mottakeren ved å trykke og holde inne CONNECTIONPAIRING BLUETOOTH på mottakeren.
 • På enkelte typer BLUETOOTH-enheter kan du justere volumet ved å bruke kontrollene på BLUETOOTH-enheten.