Nettsteder for kundestøtte

Se følgende nettsteder hvis du vil ha den nyeste informasjonen om mottakeren.

For kunder i USA:

http://esupport.sony.com/

For kunder i Canada:

http://esupport.sony.com/CA/

For kunder i Europa:

www.sony.eu/support

For kunder i Asia/Stillehavsland og -områder:

http://www.sony-asia.com/support