Startmenyen vises ikke på TV-skjermen.

  • Startmenyen kan bare brukes når du kobler TV-en til HDMI TV OUT-kontakten.
  • Trykk HOME for å vise startmenyen.
  • Kontroller at TV-en er koblet til på riktig måte.
  • Det kan ta litt tid før startmenyen vises på TV-skjermen, avhengig av TV-apparatet.