Lytte til TV-lyd fra høyttalerne som er tilkoblet mottakeren (System Audio Control-funksjon)

Hvis du slår på mottakeren når du ser på TV, vil TV-lyden komme fra høyttalerne som er koblet til mottakeren. Mottakerens volum kan justeres ved hjelp av TV-ens fjernkontroll.

Hvis TV-lyden kom fra høyttalerne som er koblet til mottakeren, siste gang du så på TV, vil mottakeren slås på automatisk når du slår på TV-en igjen.

Betjening kan også utføres ved hjelp av TV-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.

Merk

  • Avhengig av TV-en vises nummeret på mottakerens volumnivå på TV-skjermen. Volumnummeret som vises på TV-en, kan være forskjellig fra nummeret på mottakerens frontpanelskjerm.
  • System Audio Control-funksjonen kan fungere med andre enheter enn enheter produsert av Sony, men betjeningsfunksjonalitet er ikke garantert.
  • Avhengig av innstillingene for TV-en er det mulig at System Audio Control-funksjonen ikke vil være tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.
  • Når [<HDMI>] – [CTRL HDMI] er satt til [CTRL ON], stilles [<HDMI>] – [AUDIO OUT] inn automatisk i henhold til innstillingen for System Audio Control-funksjonen.