Lytte til FM-radio

Du kan lytte til FM-sendinger via den innebygde tuneren. Skann radiofrekvensene ved å utføre følgende prosedyre for å stille inn en stasjon automatisk. Sørg for at FM-ledningsantennen er koblet til mottakeren før du utfører denne operasjonen.

  1. Velg [Listen] – [FM] på startmenyen.

    FM-skjermen vises.

  2. Trykk og hold inne eller til frekvensen begynner å endres på FM-skjermen.

    Mottakeren skanner radiofrekvensene automatisk og stopper skanningen hver gang en stasjon blir funnet.

FM-skjerm

A: Frekvensindikasjon

Viser frekvensen til stasjonen som tuneren mottar.

Tips

  • Du kan også bruke / på fjernkontrollen eller TUNING +/– på mottakeren for tuning.