USB-meldingsliste

Følgende meldinger vises på skjermpanelet.

 • READING:

  Mottakeren gjenkjenner og leser informasjon på USB-enheten.

 • NO SUPPORT:

  En inkompatibel USB-enhet er tilkoblet, en ukjent enhet er tilkoblet, USB-enheten er tilkoblet via en USB-hub, eller USB-enheten gjenkjennes ikke.

 • NO DEVICE:

  Ingen USB-enhet er tilkoblet, eller den tilkoblede USB-enheten gjenkjennes ikke.

 • NO TRACK:

  Fant ingen spor.