Bruker du en kompatibel USB-enhet?

 • Hvis du kobler til en inkompatibel USB-enhet, kan disse feilene oppstå.
  • USB-enheten gjenkjennes ikke.
  • Fil- eller mappenavn vises ikke på mottakeren.
  • Du kan ikke spille av.
  • Lyden "hopper".
  • Du hører støy.
  • Lyden er forvrengt.