Ingen lyd eller bare en svært lav lyd, uansett hvilken enhet som er valgt.

  • Kontroller at alle kablene er satt inn i riktig inngangs-/utgangskontakt på mottakeren, høyttalerne og enhetene.
  • Kontroller at både mottakeren og alle enhetene er slått på.
  • Kontroller at MASTER VOLUME på mottakeren ikke er satt til [VOL MIN].
  • Kontroller at SPEAKERS på mottakeren ikke er satt til [SPK OFF].
  • Kontroller at det ikke er koblet hodetelefoner til mottakeren.
  • Trykk for å avbryte dempefunksjonen.
  • Prøv å trykke på inngangsknappen på fjernkontrollen eller vri på INPUT SELECTOR på mottakeren for å velge ønsket enhet.
  • Hvis du ønsker å lytte til lyd fra TV-høyttaleren, trykker du på AMP MENU, og stiller deretter [<HDMI>] – [AUDIO OUT] til [TV+AMP] på skjermpanelet. Hvis du ikke kan spille av flerkanalslydkilden, velger du [AMP]. Lyden vil imidlertid ikke sendes gjennom TV-høyttaleren.
  • Lyden kan bli avbrutt når samplingsfrekvensen, antallet kanaler eller lydformatet til lydsignaler fra avspillingsenheten endres.