Lytte til klar lyd ved lavt volum (NIGHT MODE)

Med denne funksjonen kan du få kinolyd på lave volumnivåer. Når du ser en film sent om kvelden, kan du høre dialogen tydelig, også med et lavt volumnivå. Denne funksjonen kan brukes med andre lydfelt.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<AUDIO>] – [NIGHT MODE] på skjermpanelet.
  3. Velg [NIGHT ON] eller [NIGHT OFF].

Merk

  • Denne funksjonen fungerer ikke når [DIRECT] er valgt og en analog inngang er valgt.

Tips

  • Du kan også slå funksjonen Night Mode på og av ved å bruke NIGHT MODE på mottakeren.
  • Når Night Mode-funksjonen er slått på, øker bass-, diskant- og effektnivåene, og [D. RANGE] stilles automatisk inn til [COMP. ON].