5. Utføre Auto Calibration

Du kan utføre automatisk kalibrering fra din lytteposisjon.

 1. Velg [Easy Setup] fra startmenyen.
 2. Følg instruksjonene på TV-skjermen, og velg deretter [Start].

  Målingen starter om noen få sekunder.
  Måleprosessen tar omtrent 30 sekunder med en testtone.
  Når målingen avsluttes, avgis en lyd, og skjermen veksler.

 3. Velg ønsket element.
  • Retry: Utfører Auto Calibration på nytt.
  • Save&Exit: Lagrer måleresultatene og avslutter innstillingsprosessen.
  • Exit: Avslutter innstillingsprosessen uten å lagre måleresultatene.
  Hvis du vil ha mer informasjon om måleresultatene, kan du se 6. Bekrefte resultatet for Auto Calibration.
 4. Lagre måleresultatet.

  Velg [Save&Exit] i trinn 3.

Merk

Tips

 • Funksjonen Auto Calibration avbrytes hvis du gjør følgende under målingen:
  • Trykk .
  • Trykk kildevalgsknappene på fjernkontrollen eller slå på INPUT SELECTOR på mottakeren.
  • Trykk HOME, AMP MENU eller på fjernkontrollen.
  • Trykk SPEAKERS på mottakeren.
  • Endre volumet.
  • Koble til hodetelefoner.