Forhåndsinnstille FM/AM-radiokanaler

Du kan lagre opptil 30 FM-kanaler som dine favorittkanaler.

 1. Velg [Listen] – [FM] på startmenyen.

  FM-skjermen vises.

 2. Still inn på kanalen du vil forhåndsinnstille.
 3. Trykk MEMORY.
 4. Trykk PRESET +/– for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
 5. Trykk MEMORY igjen.

  Kanalen lagres som det valgte forhåndsinnstilte nummeret.

 6. Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre kanaler.

  Du kan lagre kanaler slik:

  • FM-bånd: FM 1 til FM 30

FM-skjerm

A: Frekvensindikasjon

Viser frekvensen til stasjonen som tuneren mottar.

B: Nummer på forhåndsinnstilt stasjon

Viser det forhåndsinnstilte nummeret du velger.