Velge et lydfelt

Du kan velge mellom mange lydfeltmoduser i henhold til høyttalertilkoblingene eller inngangskildene.

  1. Trykk FRONT SURROUND, 2CH/MULTI, MOVIE eller MUSIC for å velge en lydfeltet du ønsker.

    Du kan også bruke 2CH/MULTI, MOVIE eller MUSIC på mottakeren.

Merk

  • Når du lytter med hodetelefoner, vises bare lydfeltet for hodetelefoner.
  • Det kan hende at lydfeltene for film og musikk ikke virker, avhengig av inngangen eller høyttalermønsteret du velger, eller med lydformater.
  • Mottakeren kan spille av signaler i en lavere samplingsfrekvens enn den faktiske samplingsfrekvensen i inngangssignalene, alt etter lydformatet.
  • Det kan hende at [PLIIX MV] eller [PLIIX MS] ikke vises, avhengig av hvilket høyttalermønster du velger.
  • Det kan hende at det ikke kommer lyd fra enkelte høyttalere eller fra basshøyttaleren, alt etter lydfeltinnstillingen.