Kvaliteten på FM-signalene er dårlig.

  • Trekk ut og sett FM-ledningsantennen et sted der mottaksforholdene er gode.
  • Sett FM-ledningsantennen i nærheten av et vindu.