Vise informasjon på skjermpanelet

Skjermpanelet viser diverse informasjon om statusen på mottakeren, for eksempel lydfelt.

 1. Velg inngangen du vil kontrollere informasjonen for.
 2. Trykk flere ganger på DISPLAY.
  Hver gang du trykker på DISPLAY, endres skjermen slik:

  Indeksnavn på inngangen (*1) – Inngangen du valgte – Lydfelt som er i bruk (*2) – Volumnivå – Avspillingsinformasjon (*3)

  Når du lytter til FM-radio

  Forhåndsinnstilt kanalnavn (*1) – Frekvens – Lydfelt som er i bruk (*2) – Volumnivå

  Når du mottar RDS-kringkastinger (bare for modeller i Europa og Asia/Stillehavet)

  Programservicenavn eller forhåndsinnstilt kanalnavn (*1) – Frekvens, bånd og forhåndsinnstilt nummer – Lydfelt som er i bruk (*2) – Volumnivå

*1 Indeksnavnet vises bare når du har tilordnet et til inngangen eller den forhåndsinnstilte kanalen. Indeksnavnet vises ikke hvis bare tomme mellomrom er angitt eller det er det samme som inngangsnavnet.

*2 [PURE.DIRECT] vises på skjermpanelet når Pure Direct-funksjonene er aktivert.

*3 Det kan hende at avspillingsinformasjon ikke kan vises.

Merk

 • Det kan hende at tegn eller merker ikke kan vises for enkelte språk.