Velge språket for digitale sendinger (DUAL MONO)

Du kan velge ønsket språk når du lytter til en digital sending med dobbellyd. Denne funksjonen fungerer bare for Dolby Digital-kilder.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<AUDIO>] – [DUAL MONO] på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • MAIN/SUB: Lyden for hovedspråket kommer ut gjennom venstre fronthøyttaler, og lyden for underspråket kommer ut gjennom høyre fronthøyttaler samtidig.
    • MAIN: Lyden for hovedspråket kommer ut.
    • SUB: Lyden for underspråket kommer ut.