Velge høyttalermønsteret (SP PATTERN)

Du kan velge høyttalermønsteret i henhold til høyttalersystemet du bruker.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<SPEAKER>] – [SP PATTERN] på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket høyttalermønster.

    Velg høyttalermønsteret i henhold til høyttalerkonfigurasjonen.