Bruke andre kontakter for lydinngang (A. ASSIGN)

Du kan tilordne inngangskontaktene OPTICAL/COAXIAL på nytt til andre innganger hvis kontaktenes standardinnstillinger ikke samsvarer med det tilkoblede utstyret.

Når du for eksempel kobler en DVD-spiller til OPTICAL TV IN-kontakten, tilordner du OPTICAL TV IN-kontakten på nytt til [BD/DVD].

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Velg inngangen du vil tilordne.
  2. Trykk AMP MENU.
  3. Velg [<INPUT>] – [A. ASSIGN].
  4. Velg kontakten du vil tilordne til inngangen.

Lydinngangskontakter som kan tilordnes

OPT:
BD/DVD, SAT/CATV, GAME, SA-CD/CD, VIDEO (*)
COAX:
BD/DVD, SAT/CATV, GAME, SA-CD/CD (*), VIDEO
NONE:
BD/DVD (*), SAT/CATV (*), GAME (*), SA-CD/CD, VIDEO (*)

* Standardinnstilling

Merk

  • Når du tilordner den digitale lydinngangen, kan det hende at Input Mode-innstillingen endres automatisk.
  • Hver inngang kan tilordnes på nytt én gang.
  • Hvis det ikke kommer noen lyd fra kontaktene du har tilordnet, må du også kontrollere innstillingene for Input Mode.