Lyden fra BLUETOOTH-enheten kan ikke høres på mottakeren.

  • Skru opp volumet på BLUETOOTH-enheten først, og juster deretter volumet ved hjelp av + (eller MASTER VOLUME på mottakeren).