Gi navn til forhåndsinnstilte kanaler (NAME IN)

Du kan angi et navn på opptil åtte tegn for en forhåndsinnstilt kanal.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Velg det forhåndsinnstilte nummeret du vil tilordne et navn for.
  2. Trykk AMP MENU.
  3. Velg [<TUNER>] – [NAME IN] på skjermpanelet.
  4. Trykk / flere ganger for å velge et tegn, og trykk deretter .

    Du kan flytte innsettingspunktet bakover og forover ved å trykke /.

  5. Gjenta trinn 4 for å skrive inn tegn, ett etter ett, og trykk deretter .

    Navnet du angav, er registrert.

Avbryte inntasting av navn

Trykk BACK.