Justere høyttaleravstanden (Distance)

Du kan justere avstanden fra lytteposisjonen til hver høyttaler (venstre/høyre fronthøyttaler, venstre/høyre øvre fronthøyttaler, senterhøyttaler, venstre/høyre surroundhøyttaler, venstre/høyre bakre surroundhøyttaler og basshøyttaler).

  1. Velg [Speaker Setting] fra startmenyen.
  2. Velg [Distance].
  3. På skjermen velger du høyttaleren som du ønsker å justere avstanden fra lytteposisjonen for.
  4. Juster avstanden.

Merk

  • Avhengig av innstillingen for høyttalermønsteret kan det hende at enkelte parametere ikke er tilgjengelige.
  • [Distance] kan ikke angis når hodetelefoner er koblet til.

Tips

  • Du kan også justere avstanden for hver høyttaler fra menyen [<SPEAKER>] på skjermpanelet.