Bilde/lyd fra den tilkoblede enheten

 1. Bytt inngangen på TV-en til inngangen der mottakeren er tilkoblet.
 2. Trykk HOME.

  Startmenyen vises på TV-skjermen.
  Det kan ta litt tid før startmenyen vises på TV-skjermen, avhengig av TV-en.

 3. Velg [Watch] eller [Listen] på startmenyen.

  Menyelementlisten vises på TV-skjermen.

 4. Velg enheten du vil spille av fra.
 5. Slå på enheten, og start avspillingen.
 6. Trykk +/– for å justere volumet.

  Du kan også bruke MASTER VOLUME på mottakeren.

Merk

 • Husk å dempe volumet før du slår av mottakeren for å unngå skade på høyttalerne.

Tips

 • Du kan vri INPUT SELECTOR på mottakeren eller trykke inngangsknappene på fjernkontrollen for å velge ønsket enhet.
 • Du kan justere volumet på ulike måter ved hjelp av MASTER VOLUME-knotten på mottakeren eller knappene +/– på fjernkontrollen.
  Slik endrer du volumet opp eller ned raskt
  • Vri knotten raskt.
  • Trykk og hold inne en av knappene.
  Slik gjør du finjusteringer
  • Vri knotten sakte.
  • Trykk en av knappene og slipp øyeblikkelig.