Stille inn standbymodus (AUTO STBY)

Du kan angi at mottakeren skal bytte til standbymodus automatisk når du ikke bruker den, eller når det ikke er noen signaler som sendes til mottakeren.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<SYSTEM>] – [AUTO STBY] på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • STBY ON: Mottakeren veksler til standbymodus etter omtrent 20 minutter.
    • STBY OFF

Merk

  • Denne funksjonen virker ikke når [FM] er valgt som inngang.
  • Hvis du bruker funksjonen AUTO STBY og innsovningstimeren samtidig, prioriteres innsovningstimeren.