Om Home Theatre Control-funksjonen

Innstilling av mottakeren, angivelse av lydfeltinnstillinger, inngangsbytte osv. kan utføres ved å velge Home Theatre Control-programmet på TV-en.

Denne funksjonen kan brukes når TV-en er kompatibel med Home Theatre Control-programmet og koblet til Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.

Merk

  • Home Theatre Control-programmet er en funksjon som er utviklet av Sony, og den kan ikke brukes på andre enheter enn enheter som er produsert av Sony.