Skjermpanelet slås av.

  • Hvis PURE DIRECT-indikatoren på frontpanelet lyser, trykker du på PURE DIRECT for å slå av denne funksjonen.
  • Trykk DIMMER på mottakeren for å justere lysstyrken på skjermpanelet.