Flerkanals lyd av typen Dolby Digital eller DTS gjengis ikke.

  • Kontroller at for eksempel DVD-en du spiller av, er spilt inn i Dolby Digital- eller DTS-formatet.
  • Når du kobler DVD-spilleren eller annet utstyr til de digitale inngangskontaktene på denne mottakeren, må du kontrollere at den tilkoblede enhetens innstilling for digital lydutgang er tilgjengelig.
  • Trykk AMP MENU, og still deretter [<HDMI>] – [AUDIO OUT] til [AMP] på skjermpanelet.
  • Du kan bare lytte til lyd med høy bitfrekvens (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), DSD og flerkanals lineær PCM via en HDMI®-tilkobling.