På/av-indikator

 • Grønn: Mottakeren er slått på.
 • Gul: Mottakeren er i standbymodus, og du har angitt ett av følgende:
  • [CTRL HDMI] er satt til [CTRL ON].
  • [STBY THRU] er satt til [ON] eller [AUTO].
  • [BT STANDBY] er satt til [STBY ON]. (*)

  Indikatoren slås av når mottakeren er i standbymodus og:

  • [CTRL HDMI] er satt til [CTRL OFF].
  • [STBY THRU] er satt til [OFF].
  • [BT STANDBY] er satt til [STBY OFF].

* Når [BT STANDBY] er aktivert, lyser lampen bare gult når en enhet er gruppert med mottakeren. Hvis ingen enheter er gruppert med mottakeren, slås indikatoren av.