Den ønskede RDS-informasjonen vises ikke (bare for modeller for Europa og Asia/Stillehavet)

  • Tjenesten kan være midlertidig utilgjengelig. Kontakt radiostasjonen og spør om de faktisk tilbyr den aktuelle tjenesten.