Justere equalizeren (EQ)

Du kan bruke parameterne nedenfor til å justere tonekvaliteten (bass-/diskantnivå) til fronthøyttalerne.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

Level (dB)

Frequency (Hz)

Bass

Treble

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<EQ>] på skjermpanelet.
 3. Velg [BASS] eller [TREBLE].
 4. Juster forsterkningsnivået.

Merk

 • Denne funksjonen fungerer ikke i følgende tilfeller:
  • [DIRECT] er valgt, og en analog inngang er valgt.
  • Pure Direct-funksjonen er aktivert.
 • Mottakeren kan spille av signaler i en lavere samplingsfrekvens enn den opprinnelige samplingsfrekvensen i inngangssignalene, alt etter lydformatet.
 • Frekvenser for [BASS] og [TREBLE] er faste.