Liste over meldinger etter målinger av automatisk kalibrering

 • Error 30:
  Hodetelefoner er koblet til PHONES-kontakten på mottakerens forside. Fjern hodetelefonene, og forsøk å utføre den automatiske kalibreringen på nytt.
 • Error 31:
  Fronthøyttalersystem er satt til [SPK OFF]. Velg fronthøyttalersystemet du vil bruke, ved å trykke SPEAKERS på mottakeren gjentatte ganger, og prøv deretter å utføre autokalibrering.
 • Error 32:
  Mottakeren oppdager ikke noen høyttalere. Sørg for at kalibreringsmikrofonen er festet til CALIBRATION MIC-kontakten på en sikker måte, og prøv deretter å utføre autokalibrering på nytt.
 • Error 33: Mottakeren oppdager ikke lyd fra fronthøyttalere, surround-høyttalere, øvre surround-bakhøyttalere og -fronthøyttalere. Kontroller følgende:
  • Kalibreringsmikrofonen er ikke skadet og er koblet til CALIBRATION MIC-kontakten.
  • Alle høyttalerne er koblet til på riktig måte.
 • Warning 40:
  Mottakeren har fullført autokalibreringen og oppdaget et høyt støynivå. Prøv å utføre autokalibrering på nytt i rolige omgivelser for et bedre resultat.
 • Warning 41, Warning 42:
  Mottakeren oppdager et høynivåsignal fra kalibreringsmikrofonen. Avstanden mellom mikrofonen og høyttalerne kan være for kort. Plasser mikrofonen i lytteposisjon vekk fra høyttalerne, og prøv deretter å utføre autokalibrering på nytt.
 • Warning 43:
  Mottakeren registrerer ikke avstanden og posisjonen til en basshøyttaler. Dette kan være forårsaket av støy. Prøv å utføre autokalibrering på nytt i rolige omgivelser.