Det kommer ingen en testtone fra høyttalerne.

  • Det kan hende at høyttalerkablene ikke er tilkoblet på riktig måte. Kontroller at de er tilkoblet på riktig måte, og at de ikke kan kobles fra ved å trekke forsiktig i dem.
  • Det kan hende at høyttalerkablene har kortsluttet.