Avspillingen starter ikke.

  • Slå av mottakeren, koble til USB-enheten på nytt, og slå deretter på mottakeren.
  • Koble til en kompatibel USB-enhet.
  • Velg [USB] og en mappe / et spor, og trykk deretter for å starte avspillingen.